Diablo laiko grafikas ( Diablo Timeline)

Vadovaujant Azmodanui ir Belialui, daug mažesni pragaro demonai sukyla prieš “Pagrindinį blogį”, kur pasiekiamas kulminacinis taškas “Tamsioje tremtyje”. Diablo, Mephisto, ir Baal yra ištremti į” Sanctuary” iš Degančio Pragaro.

897 • Arkangelas Tyrael’is susirenka mirtingus didvyrius, kad sukurtų Horadrim’ą. Jis jiems suteikia “Akmenines sielas” ir liepia jiems susekti ir įkalinti “Pagrindinį blogį”

902 • Mephisto sugautas šalia “Kehjistano” džiunglių ir įkalintas po “Zakarumo” šventykla,kuri galų gale taps Kurastu.

903 • Baal susektas šalia “Lut Gholein” dykumos. Tal Rasha, “Horadrimo” lyderis, pasiaukoja pats, tam, kad sulaikytų Baal.

912 • Pagaliau diablo yra sugautas, grupės “Horadrimo” vienuolių, vadovaujant Jeredui Kainui. Vienuoliai laidoja Diablo “Akmeninę sielą” “Talsande’o” upės Khanduras’e. “Horadrico” vienuolynas su katakombų tinklu yra pastatytas virš laidojimo vietos.

918 • “Tristramo” miestas yra nusistovėjęs arti “Horadrico” vienuolyno.

1080 • “Horadrico” vienuolynas “Tristramo” mieste yra apleistas.

1100 • “Horadrimas” pradeda pamažu išnyktį iš istorijų ir legendų

1264 • Rytų valdovas Leoricas atvyksta į “Tristramą”, passkelbia save jo karaliumi, ir paverčia seną, ilgai nenaudotą ”Horadrico” vienuolyną į “Zakarumo” katedrą. Jo patarėjas, Arkivyskupas Lazarus, slaptai išleidžia Diablo į laisvę.
timeline-lazarus.gif

• Karalius Leoric beprotiškai pasiunta, kadangi jis narsiai kovojo atskiriant Diablo nuo laisvės.

timeline-ruleh.gif

1265 • Dar labiau išprotėjęs karalius Leoricas pradeda įkalinti visus kas abejoja jo valdžią ir baudžia juos kaip išdavikus. Jis paskelbia karą “Westmarcho” karalystei.

• Diablo pagrobia ir valdo Karaliaus Leorico vienintelį sūnų, Princą Albrechtą.

• Lachdananas, Karaliaus Leorico kariuomenės kapitonas, sugrįžta iš pražūtingo karo su Westmarchu ir yra priverstas užmušti Leoricą. Nuverstas monarchas keikia Lachdananą ir jo šalininkus su jo mirštančiu kvėpavimu.Kai jie bandė palaidoti Leoricą, Lachdananas ir karaliaus sargyba yra užpulti Leorico, prisikėlusio kaip Skeleto Karaliaus.

• Arkivyskupas Lazarus atveda grupę kaimiečių į katedrą ir palieka juos kraugeriškam demonui žudikui. Žmonės būriais pradeda bėgti į Tristramo miestą.
timeline-butcher.gif

• Vienas didvyris atvyksta į Tristramą ir nugali išpampusį, dvokiantį demoną žudiką.

• Didvyris užmuša Arkivyskupą Lazarusą ir nugali Skeleto Karalių.

• Diablo yra nugalėtas didvyrio, kuris tada savyje bandė turėti Diablo. Nepaisant didvyrio kilnių ketinimų, jo narsi dvasia skubiai nusileidžia Diablo korupcijai. Jis tampa “Tamsiu Wandereriu”,prieš tai palikdamas Tristramą, kai dvokentys demonų legionai puola ir sunaikina miestą ir jo gyventojus.

• Grupė didvyrių pradeda ieškojimą, kad nugalėtų Diablo ir jo brolius. Didvyriai nugali Andarielį ir sekdami Wandererį keliauja į rytus.

• Demonas Durielis yra nugalėtas Tal Rashos kapo viduje; tai atskleidžia, kad Baal yra jau laisvas nuo savo “Akmeninės sielos”.

• “Tamsus Wandereris” užbaigia jo transformaciją į Diablo; Mephisto yra sunaikintas didvyrių grupės Kurasto džiunglėse.

• Diablo yra nugalėtas. Jo “Akmeninė siela” yra sunaikinta ant “Pragaro kalvės”, greta Mephisto.

• Baalas ir jo kariuomenė žygiuoja ant “Arreato kalno”.

• Didvyriai seka Baal į “Arreato kalną” paskutiniam konfliktui tarp vyro ir paskutinio “Pagrindinio Blogio”. Nors didvyriai nugali Baal, jo demonų kariuomenė tęsia puolimą.

• Angelas Tyraelis atranda tai, kad Baal padarė pažangą sugadindamas Worldstone’ą, įkurdintą “Arreato kalno” viduje. Suprasdamas, kad Worldstone’as negali būti atkurtas, Tyraelis nenoriai sunaikina jį. Sprogimas sunaikina “Arreato kalną”, nusiaubiama visa šalis, išnaikinama Baalo armija.
timeline-worldstone.gif

Informacija paimta ir išversta iš http://www.blizzard.com/diablo3/world/timeline.xml puslapio.