• Registruotis

Life on Hit 2.1 pakeitimai
(1 žiūri) (1) svečias
 • Puslapis:
 • 1

TEMA: Life on Hit 2.1 pakeitimai

Life on Hit 2.1 pakeitimai 2014-07-16 12:01 #16118

 • bankeris
 • Neprisijungęs
 • bankeris#2943
 • Žinučių: 1403

Originally Posted by Blizzard:

Life on Hit has undergone a number of changes, and it can be little confusing at first. We'll go over how LoH is currently working on the PTR, but it's also good to keep in mind that it's still subject to change.

The bullet-point basics:

 • You gain your Life on Hit amount per cast, so long as you're doing damage.
 • The amount healed per cast does not change based on the number of targets hit.
 • You continuously gain a portion of your Life on Hit value while channeling.
 • We're increasing LoH on items by another 100%, and LoH in Paragon by 50% in an upcoming PTR build
 • We're aware that this needs tuning, particularly with large packs of monsters, or those with Reflect Damage.More long-form explanation:

Currently in the live game, you’ll receive Life On Hit when an ability hits an enemy, and then that mechanic is run through the proc coefficient of the ability itself. As a general rule, this means that many AoE skills give very small amounts of Life On Hit vs. single targets, and you typically get large amounts of Life on Hit against multiple targets.

We want players to be able to heal consistently at the times you need it most: Boss fights and Elite fights. To support this, we’re altering some of the conditions of Life On Hit. Life On Hit will now trigger once per ability activation as long as that ability requires an animation*. This means casting Magic Missile, Frozen Orb, and Blizzard all provide the same Life On Hit per cast. Channeled spells provide an equivalent amount of healing over any given period of time to non-channeled spells.

Not only does this allow you to gain more Life when you’re attacking a low number of targets with AoE skills, it provides more consistent healing between various skills, and it also separates Life On Hit from the proc system. This last benefit is important as it means we can be more generous with allowing Legendary items to proc various effects.

All of that said, there is still some tuning to do now that we’ve adjusted how Life on Hit works. We’ll be keeping an eye a close eye on it, and continue to make the necessary adjustments to get it in line with where we want.

*Attacks that deal damage, but don't animate (like Overpower, or Frost Nova) do not trigger Life on Hit. The intention is to prevent double LoH procs per animation cycle since these skills can be cast while attacking, or channeling.

 

Skaityti daugiau ...
N̘͙̜̙̣̭ͬ̎͌ͮ͟ͅo̶͓̲͙̪͇͓͂ͬ͂ͦͫt̂̓̚­̞͓̗̥͔͈̯̦̥ͦ̐̆̂ͬ ̾̽̐e͋ͦ̃̈́ͦͤ͛v̵̱͓̈̓͐̓̏­̮̟̘eͯň̴͂ͧ́͏̣̫̠̤ ̨̘̹̼̱̍ͮ͌̉̓͒dͩͧ̏̾͋͊́ͤ͏̡̖̠̬͔͜e̔̚­͖̬͍̘̦̘̬̺ͩ͊͗̓͑ͮ̑͟ä͞tͦͯ­̯̤̘̰h̜̰̳̰̗͉̞̔ͯ͋͗ͯ͊̕ͅ ̢͓̰͖̹̫̙̥ͮ̃̅͌͌̇̚̕c̭̻̘̰̺̰̦̚a̸͂͂̃­͚n̴ͧ̍ͮ͐͋͏̳̝̰͇̥̣̱̥̩ ̩̯͕̣̇͂ͯ̒ͥ͑s̸̗͇͉̦̄̀̃̈́̄̕͝ä̴͒̒͏̫­͎͉v̶̶̰̙̦͍̻̼͉̜̈́͂̌̇ͥͮ͌ͮe̿̇ͤ­̺̗͉ ̷̜̿̌̅͒̅͒͐ͧy͕͙̟̹͙̭̲̙ͫ̒̃ǫ̾ͫ͏̵̬̪­̼̪̟͍ű̄ͦͅ ̧̗̬͕̦̙͚͕ͩ͊̈̒ͫ̾f̜̪͑̕r̟̺̱̗̀͐͌̋̀̾­͚̖͔om͛ͮͧ̊̏ ̢̹̺͓̩̳͖̤͂ͤm̻̤̟̦̅̀͛̿ͤ͗͐͗e̅̈́ͬ̅̚͡­̷͔


Kopijuoti lietuvišką tekstą be nuorodos į www.diablo3.lt griežtai draudžiama.
 • Puslapis:
 • 1

Diablo3.lt - informacinis ir pagalbinis didžiausias lietuviškas Diablo 3 portalas. Kopijuoti diablo3.lt medžiagą be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.

Su mumis susisiekti galite el. paštu - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. © 2008-2014

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas