Tamplierius – Templar

“Aš niekada nepasiduosiu tavo blogiui“.

Tamplieriai yra šventieji kariai, kovojantys už teisingumą ir ieškantys pavojų, kurie veda į kultizmą ir demonišką valdymą. Jie dedikuoja visa save, kad apsaugotų karalystę – jie kovai treniruoti, patyrę vyrai.

Kormakas atėjo tarnauti būdamas jaunu vyru ir todėl puikiai tiko būti tamplieriumi, natūraliai adaptuodamasis tokiam gyvenimo būdui. Jo pasišventimas yra nesunaikinamas, netgi priklausant savo sluoksniui, ir nepaisant jo pagarbos kovai, jo moraliniai standartai yra patys aukščiausi, dėl to jis dažniausiai būna atsiribojęs nuo kitų.

Vis dėlto Kormaco kelias ne visada bus vienišas, jis padės įgyvendinti tavo tikslus ir siekius kaudamasis šalia tavęs tam, kad išvalytų pasaulį nuo tamsos, kuri užgožia Dangaus šviesą.

GINKLUOTĖ

 

Kormacas puola tiesiai į kovą, apdovanotas sunkiais šarvais, spindinčiu ginklu ir skydu. Jo imponuojanti figūra ir nusiteikimas kovai automatiškai pritraukia degančio pragaro vergus prie savęs atitraukdamas dėmėsį nuo tavęs, nors jis susikoncentravęs žudyti priešus nesaugant savęs. Per visą nuotykį, Kormacas renka tamplieriaus relikvijas – krištolą, skriptus ir švento ginklo fragmentus, kurie suteikia jam tikslą ir jėgą.

ŠARVŲ PROGRESIJA

Kormaco pradiniai šarvai yra sunkūs ir pritaikyti kovai, tačiau nepaisant svorio, tai bus puikus išbandymas stipresniems demonams. Su laiku Kormcas galės užsidėti veidą saugantį šalmą ir sustiprintus batus, kurie padės apsisaugoti tolesnėje kelionėje. Priklausydamas savo ordinui Korcamas yra geležies žonglierius, pasiruošęs atlaikyti, bet kokius pragaro iššūkius.

 

 

Pagrindiniai Bruožai:

DEFENSIVE FIGHTING
Gąsdinamas priešus, Kormacas gali susikoncentruoti į priešų agresiją ir nubausti juos už tai, pražūtingai arba sulėtindamas tuos kurie priartėja per arti.

HEALING AND RECOVERY
Kormacas savo tikėjimu atnaujina tavo gyvybę arba suteikia galių tau, padidinamas tavo natūralų gyvybės atsinaujinimą arba resursų regeneraciją.

HOLY JUSTICE
Nepaisant to gynybinės pozicijos, Kormacas vienodai gali naikinti demonišką galią smurtu. Kai puola, jis palieka klastingas žaizdas, kurios apstulbina priešus paliekant juos atviresnėms atakomis.