Vienuolis “Monk”

Iš Abd al-Hazir užrašų:
Įrašas Nr. 0032

Paskutinės savaitės rudens ir pirmieji žiemos šalčiai pasirodė Ivgorode. Nakčiai pasibaigus ir saulei pakilus virš horizonto, norėjau praleisti naktį smuklėje. Kai įžengiau pro duris, pajaučiau įtampą sklindančią kambaryje. Nors dabar turetų būti darbo įkarštis, prie stalų sėdėjo tik keletas grupelių žmonių ir tai tik pašonėse. Stalai viduryje buvo tušti , ten sėdėjo tik vienas žmogus.

Žmogus ignoravo šaltį. Jis buvo apsirengęs kaip valkata: su orandžiniu lakštu aplink savo kūną. Taip atidengtamas pusė savo krūtinės. Taip pat buvo pastebimi stambūs mediniai karoliai aplink jo kaklą. Jo galva buvo visiškai nuskusta, tačiau tamsi tanki barzda dengė jo veidą. Tačiau pastebėjau vieną labai išsiskiriantį bruožą, du raudonus taškus ant jo kaktos, kur vienas iš jų buvo didesnis. Kaip ir kiekvienas apsiskaitęs studentas apie kultūrą ir pasaulį suprastų, kad tai vienuolis iš Ivgorodo, tas kuris gyvena paslaptyje ir atsiskyręs nuo kitų, tas kuris yra vietovės šventasis karys.
Diablo3 Vienuolio (Monk) Skill’ai:

Aš girdėjau neapsakomai daug įspūdingų istorijų ir pasakų apie vienuolius, kurie laikui bėgant buvo vis pagražinami. Vienuolių oda – kaip geležies apsiaustas, nepralaidus bet kokio kardo ašmenims ar aštriom strėlėm, o jų kumščiai galėtų praskelti akmenį taip pat lengvai, kaip aš ar tu, sulaužytų lazdelę. Nors šis kuklus žmogus neatrodė toks apie kurį aš girdėjau ir skaičiau, visgi nusprendžiau prieiti prie jo atsargiai, atsisėsdamas ant suolo kitapus jo, kad atkreipčiau jo dėmėsį. Jis mostelėjo ranka kviesdamas mane prisėsti šalia.

“Ah, pakankamai drąsus prisėsti prie manęs. Ateik, drauge.”

Monk art #1

Man buvo patiektas maistas, bet aš nebuvau alkanas, buvau labiau susikaupęs užfiksuoti detales apie vienuolio gyvenimą. Jis kalbėjo apie gyvenimo prasmę, apie tūkstantį ir vieną dievą. Sakė, kad dievus galima atrasti visuose daiktuose: židinyje ugnį, upėje vandenį ir tai kuo mes kvėpuojame – orą. Užteks pasakojimo, tikriausiai. Bet kiekvienas, logiškai galvojantis individas turėtų, kaip aš ir padariau, pasijuokt daugiau iš tokio supratimo apie pasaulį, nei iš prietaro. Toliau pasakojo apie savo treniruotes, fiziškas ir

Monk Female Concept

protines, apie nepabaigiamą tikslą paversti savo kūną dieviškuoju teisybės intrumentu. Vis dėlto aš susimąščiau ko reikėtų, kad mirtingajam, tukstančių dievų valią paversti instrumentu. Kai paklausiau kodėl jis nesinešioja jokio ginklo, jis tiesiog atsakė “Mano kūnas yra mano ginklas.” Ir rodydamas į savo galvą pridurė “Kaip ir mano protas”.

Netikėtai virtau liudininku jo kovos sugebėjimu.

Grupelė žmonių priėjo prie mūsų stalo, numesdami mano knygą ant žemės ir patraukdami mane iš kelio, išsitraukdami durklus ir kitus ginklus laikui bėgant. Jie artėjo prie atsiskyrusios vienuolio figūros, kuri sedėjo kitapus manęs. Aš pasislepiau po stalu nujausdamas kas artėja netolimoje ateityje. Pamačiau kaip jie pradėjo kautis.
Net nepakilęs nuo suolo, vienuolis pasitiko pirmajį smugį sugriebdamas jį už rankos ir permesdamas jį per savo petį, mesdamas jį į stalą. vienuolio vikrumas nustebino kitus, ir kol jie buvo abstulbę, vienuolis pakilo.

Nuo tada prasidėjo chaosas.

Vienuolis pavirto į nuosaikios energijos masę, pasitikdamas kiekvieną smūgį beveik be jokio atakos signalo. Jis kovojo su rankom ir kojom taip, kaip aš dar niekada nesu matęs. Aš esu matęs daug girtų kovų baruose, bet tai kas vyko čia buvo visiškai kas kita. “Traškančių kaulų garsas su kiekvienu jo smūgiu maišėsi su kažkuo, kuo aš negalėjau patikėti: vienuolis juokėsi tol kol kovojo. Vienas po kito, jis eliminavo savo varžovus kol liko tik vienas priešas.”

Monk art #2

Paskutinis priešas pasiemė kėdę ir sviedė ją į vienuolį. Vienuolis ištiesė ranką ir smogė į artėjančia kėdę. Kėdė suskilo į dalis, skiedros užpildė orą, kol nuolaužos krito ant žemės aplink jį.

“Manęs neapgausi, demone,” – suriko vienuolis. Jis patraukė rankas prie savo šonų, vėliau ištiesė jas link priešo lyg ruoštūsi užburti. Aureolė pasirodė aplink vienuolio galvą, ji pradėjo vis didėti, kol apėmė visą vienuolio kūną. Jis sušuko, ir šviesa pradėjo sklisti nuo jo. Priartėjusi šviesa prie priešininko pradėjo lupti jo odą, atskleidžianti tikrąją demono raudoną odą, ir išsviedė butybę pro priekines smuklės duris.

Vienuoliss nuskubėjo paskui jį, bet jo judesiai buvo per staigūs mano akims užfiksuoti. Atrodė lyg septyni vienuoliai puolė demoną iš visų pusių. Svirduliuodamas demonas suklupo. Vienuolis sučiupo jį už kaklo ir šypsodamasis atitraukė vieną ranką atgal. Laisvojoje rankoje pradėjo kauptis energijos kamuolys ir monkas staiga ištiesė ranką nutaikydamas ją i demoną, ir kai energija pasiekė demoną, jo kūnas sprogo: raumenys, oda ir kaulai atsiskyrė viens nuo kito ir degantis mėsos kvapas pasklido po kambarį.

Aš nebučiau patikėjęs, jei to nebučiau matęs savom akim. Visgi istorijos apie šiuos nenugalimus karius gal vis dėlto ne tokios ir perdėtos, kaip man atrodė iš pradžių.

Diablo3 Vienuolio (Monk) Gameplay’us

_______________________________________________________________________________________________
Apie autorių

Abd al-Hazir žinomas kaip džentelmenas, istorikas ir mokslininkas. Jis neseniai apsiemė negirdėta užduotimi ištirti, surasti ir kaupti informacija apie nepaprastas vietas iš mūsų pasaulio